Overzicht

Contact

HRBD bvba

Jan Van Rijswijcklaan 194A

2020 Antwerpen

Tel: +32 3 257 76 51

Fax: +32 3 257 10 76

GSM: +32 478 220 434


HRBD Soft

HRBD – Soft is een programma dat werd ontwikkeld om zelfstandige bedrijfsleiders en vrije beroepers met een vennootschap te begeleiden bij hun keuze inzake extra legale pensioenen.

Dit gebeurt op basis van 15 modules waarin pensioentoezeggingen vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

De insteek is het fiscaal maximaal scenario. Van daaruit wordt onderzocht welke eindleeftijd en welk financieringsscenario de voorkeur geniet.

Het programma onderzoekt ook de al dan niet opportuniteit van interne ten opzichte van externe pensioentoezeggingen.

Voor externe pensioentoezeggingen worden vervolgens ondermeer :
• de mogelijkheden rond vastgoed bestudeerd
• in een alomvattende markstudie de kostprijsstructuren en rendementstoekenningen van alle financiële instellingen die zich met extra legale pensioenen bezighouden, vergeleken
• een aantal voor waarheid beschouwde misvattingen doorprikt
• de meest gebruikte offertetruuks besproken
• …


HRBD Soft

HRBD Soft

Info HRBD Soft ...meer

HRBD Risk

HRBD Risk

Info HRBD Risk... meer

HRBD Int Pen

HRBD Int Pen

Info HRBD Int Pen... meer

HRBD Quick Scan

HRBD Quick Scan

Info HRBD Quick Scan... meer