Overzicht

Contact

HRBD bvba

Jan Van Rijswijcklaan 194A

2020 Antwerpen

Tel: +32 3 257 76 51

Fax: +32 3 257 10 76

GSM: +32 478 220 434


HRBD RISK

Risk is een programma dat werd ontworpen om de nood aan overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekkingen in concrete cijfers uit te drukken.

Het uitgangspunt is steeds de netto inkomensbehoefte. Bij overlijden geldt dit voor de partner en de kinderen, maar ook voor het bedrijf. Bij arbeidsongeschiktheid voor uzelf en voor uw bedrijf.

In de bepaling van die netto behoefte wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstig te verwachten vermogensbestanddelen die een inkomen genereren dat niet moet verzekerd worden.

Uiteraard wordt ook rekening gehouden met andere tussenkomsten, denken we maar aan sociale zekerheidsuitkeringen en andere reeds verzekerde bestanddelen.

Die netto behoefte die resulteert uit de berekeningen wordt gebruteerd, rekening houden met de toepasselijke belastingsregimes en heffingen.

De vertaling van die gebruteerde bedragen naar verzekeringscontracten gebeurt bij niche verzekeraars waarbij wordt geopteerd voor het meest interessant betalingsritme van onze klanten.


HRBD Soft

HRBD Soft

Info HRBD Soft ...meer

HRBD Risk

HRBD Risk

Info HRBD Risk... meer

HRBD Int Pen

HRBD Int Pen

Info HRBD Int Pen... meer

HRBD Quick Scan

HRBD Quick Scan

Info HRBD Quick Scan... meer