Overzicht

Contact

HRBD bvba

Jan Van Rijswijcklaan 194A

2020 Antwerpen

Tel: +32 3 257 76 51

Fax: +32 3 257 10 76

GSM: +32 478 220 434


Employee Benefits

Op basis van een gedetailleerde analyse wordt na een doorlichting van alle marktpartijen een rapport opgesteld waarmee u een vast routeplan heeft over de te volgen implementatie procedure. HRBD is geen makelaarskantoor, dus de plaatsing van de contracten bij een financiële instelling maakt geen deel uit van het dienstenpakket. De communicatie naar de werknemers, zowel bij de opstart, als later bij de jaarlijkse informatieverstrekking, en bij eventuele wijzigingen, is een van de meest belangrijke facetten die zullen bijdragen tot een gepaste waardering van uw toezegging. De gedetailleerde analyse zal resulteren in een pensioenplan dat in overeenstemming is met de strategie van uw bedrijf. Deze gaat bepalend zijn voor het plandesign, namelijk het type van toezegging dat u gaat aanbieden aan uw mensen. Zo zullen bijvoorbeeld volgende vragen beantwoord worden :

1. wordt er geopteerd voor een doel- of een kostenbenadering of eventueel een hybride vorm ?

2. wat is een marktconform budget en in welke mate moet/kan/mag daarvan afgeweken worden ?

3. welke financieringsmethode en –ritme zal er worden gebruikt ?

4. …

De marktanalyse maakt gebruik van een model waarin de leveranciers worden gescreened op basis van ondermeer volgende parameters :

1. kostenstructuur inzake premies, reserves en dienstverlening.

2. daadwerkelijk toegekende historische netto rendementen.

3. moment van toewijzing van de returns.

4. analyse van de gebruikte sterfte- en invaliditeitstafels.

5. …

Op basis van deze elementen worden hetzij voor de volledige populatie hetzij voor een aantal modelpunten verschillende assumpties voor “backtesting” uitgevoerd. Op basis van diezelfde assumpties worden ook een aantal projecties gemaakt. De resultaten van deze cijfermatige assumpties worden verder verrijkt met een aantal andere criteria. Zonder daarin exhaustief te willen zijn, gaat het over :

1. de kwaliteit van het administratief beheer van de leverancier.

2. de kwaliteit van de online-applicatie(s).

3. de politiek inzake vastgoedmogelijkheden.

4. de inhoud van de dekkingen inzake arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen.

5. de financiële draagkracht en solvabiliteit.

6. …

De resultaten van deze criteria worden met u besproken. Bedoeling is dat we samen met u het onderling belang van de verschillende criteria correct gaan waarderen. Door het toekennen van gewichten kunnen we via een zogenaamde multi-variabele analyse tenslotte bepalen welke piste door u en uw bedrijf het best bewandeld wordt.


HRBD Soft

HRBD Soft

Info HRBD Soft ...meer

HRBD Risk

HRBD Risk

Info HRBD Risk... meer

HRBD Int Pen

HRBD Int Pen

Info HRBD Int Pen... meer

HRBD Quick Scan

HRBD Quick Scan

Info HRBD Quick Scan... meer